Zamów świadectwo energetyczne w firmie CEB.COM.PL

Zamów świadectwo energetyczne w firmie CEB.COM.PL

Witamy w firmie CEB.COM.PL która wykonuje świadectwa charakterystyki energetycznej

CEB.COM.PL zajmuje się sporządzeniem świadectw energetycznych zwanych potocznie certyfikatami energetycznymi. Firma powstała zarejestrowana w 2010r. związku z zapotrzebowaniem na rynku polskim na ten typ dokumentów. Działalność prowadzimy na terenie województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego a w szczególności na terenie miasta Bochni, Krakowa, Tarnowa. Usługi nasze skierowane są do osób fizycznych, firm, spółdzielni, developerów oraz jednostek administracji publicznej i budżetowej. Posiadamy uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyk energetycznych oraz aktualne ubezpieczenie OC.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest to dokument określający wielkość zapotrzebowania na energię użytkową, pierwotna i końcową niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją oraz przygotowaniem ciepłej wody użytkowej dla budynku lub lokalu, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również energię elektryczną związaną z oświetleniem wbudowanym.

W świadectwie energetycznym można wykonywać na dwa sposoby:

 • Metoda obliczeniowa na podstawie wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z danego przeznaczenia budynku (dom jednorodzinny, użyteczności publicznej, szpital, szkołą) oraz jego systemów instalacyjnych i wentylacyjnych, czyli na podstawie danych cech budynku (miedzy innymi straty przez przenikanie, straty przez wentylację, zyski od promieni słońca itd.)
 • Metoda na podstawie zużycia energii z 3 ostatnich lat

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynika z prawa Unii Europejskiej.

Chciało by się rzec iż obowiązek posiadania świadectw energetycznych  powinno promować budownictwo nisko energetyczne i zwiększanie świadomości ekologicznych. Niestety wielokrotnie dokument ten jest traktowany jako zło konieczne bez większej refleksji czy jest on w ogóle potrzebny. Bo gdyby właściciel takiego certyfikatu energetycznego dokładnie zapoznał się z informacjami zawartymi w tym dokumencie, to mógł by określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt związane z zapotrzebowaniem na energię budynku.

Jakie obecnie budynki potrzebują świadectwo energetyczne?

 • Sprzedawane lub wynajmowane.
 • Budynki użyteczności publicznej instytucji państwowych i budżetowych

Przepisów tych nie stosuje się do budynków:

 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków
 • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej
 • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata
 • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej
 • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2·rok)
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
 • garaży nieogrzewanych
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Kiedy będzie potrzebne świadectwo energetyczne?

 • W przypadku zakupu lub wynajmu domu/mieszkania powinno zostać udostępnione kupującemu świadectwo energetyczne.
 • W budynkach użyteczności publicznej instytucji państwowych powinno być udostępnione w widocznym publicznym miejscu.

Jak długo ważny jest certyfikat energetyczny?
Świadectwo energetyczne jest ważne 10 lat jeśli w tym czasie nie dokonano żadnych robót budowlanych, w wyniku których zmianie uległaby charakterystyka energetyczna budynku.

Profil CEB.COM.PL na BookCrossing

Profil CEB.COM.PL na REDIFF.COM

Profil CEB.COM.PL na AMAZON.COM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.