CEB.COM.PL Świadectwa Energetyczne, audyty energetyczne

Witamy w firmie CEB.COM.PL która wykonuje świadectwa charakterystyki energetycznej

CEB.COM.PL zajmuje się sporządzeniem świadectw energetycznych zwanych potocznie certyfikatami energetycznymi. Firma powstała zarejestrowana w 2010r. związku z zapotrzebowaniem na rynku polskim na ten typ dokumentów. Działalność prowadzimy na terenie województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego a w szczególności na terenie miasta Bochni, Krakowa, Tarnowa. Usługi nasze skierowane są do osób fizycznych, firm, spółdzielni, developerów oraz jednostek administracji publicznej i budżetowej. Posiadamy uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyk energetycznych oraz aktualne ubezpieczenie OC.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest to dokument określający wielkość zapotrzebowania na energię użytkową, pierwotna i końcową niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją oraz przygotowaniem ciepłej wody użytkowej dla budynku lub lokalu, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również energię elektryczną związaną z oświetleniem wbudowanym.

W świadectwie energetycznym można wykonywać na dwa sposoby:

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynika z prawa Unii Europejskiej.

Chciało by się rzec iż obowiązek posiadania świadectw energetycznych  powinno promować budownictwo nisko energetyczne i zwiększanie świadomości ekologicznych. Niestety wielokrotnie dokument ten jest traktowany jako zło konieczne bez większej refleksji czy jest on w ogóle potrzebny. Bo gdyby właściciel takiego certyfikatu energetycznego dokładnie zapoznał się z informacjami zawartymi w tym dokumencie, to mógł by określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt związane z zapotrzebowaniem na energię budynku.

Jakie obecnie budynki potrzebują świadectwo energetyczne?

Przepisów tych nie stosuje się do budynków:

Kiedy będzie potrzebne świadectwo energetyczne?

Jak długo ważny jest certyfikat energetyczny?
Świadectwo energetyczne jest ważne 10 lat jeśli w tym czasie nie dokonano żadnych robót budowlanych, w wyniku których zmianie uległaby charakterystyka energetyczna budynku.