Zamów świadectwo energetyczne w firmie CEB.COM.PL

Witamy w firmie CEB.COM.PL, która wykonuje świadectwa charakterystyki energetycznej

CEB.COM.PL zajmuje się sporządzeniem świadectw energetycznych zwanych potocznie certyfikatami energetycznymi. Firma powstała zarejestrowana w 2010 r. w związku z zapotrzebowaniem na rynku polskim na ten typ dokumentów. Działalność prowadzimy na terenie województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego a w szczególności na terenie miasta Bochni, Krakowa, Tarnowa. Usługi nasze skierowane są do osób fizycznych, firm, spółdzielni, developerów oraz jednostek administracji publicznej i budżetowej. Mamy uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyk energetycznych oraz aktualne ubezpieczenie OC.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest to dokument określający wielkość zapotrzebowania na energię użytkową, pierwotna i końcową niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją oraz przygotowaniem ciepłej wody użytkowej dla budynku lub lokalu, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również energię elektryczną związaną z oświetleniem wbudowanym.

W świadectwie energetycznym można wykonywać na dwa sposoby:

 • Metoda obliczeniowa na podstawie wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z danego przeznaczenia budynku (dom jednorodzinny, użyteczności publicznej, szpital, szkołą) oraz jego systemów instalacyjnych i wentylacyjnych, czyli na podstawie danych cech budynku (między innymi straty przez przenikanie, straty przez wentylację, zyski od promieni słońca itd.)
 • Metoda na podstawie zużycia energii z 3 ostatnich lat

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynika z prawa Unii Europejskiej.

Chciało by się rzec iż obowiązek posiadania świadectw energetycznych  powinno promować budownictwo nisko energetyczne i zwiększanie świadomości ekologicznych. Niestety wielokrotnie dokument ten jest traktowany jako zło konieczne bez większej refleksji czy jest on w ogóle potrzebny. Bo gdyby właściciel takiego certyfikatu energetycznego dokładnie zapoznał się z informacjami zawartymi w tym dokumencie, to mógłby określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt związane z zapotrzebowaniem na energię budynku.

Jakie obecnie budynki potrzebują świadectwo energetyczne?

 • Sprzedawane lub wynajmowane.
 • Budynki użyteczności publicznej instytucji państwowych i budżetowych

Przepisów tych nie stosuje się do budynków:

 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków
 • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej
 • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata.
 • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej
 • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2·rok)
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
 • garaży nieogrzewanych
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Kiedy będzie potrzebne świadectwo energetyczne?

 • W przypadku zakupu lub wynajmu domu/mieszkania powinno zostać udostępnione kupującemu świadectwo energetyczne.
 • W budynkach użyteczności publicznej instytucji państwowych powinno być udostępnione w widocznym publicznym miejscu.

Jak długo ważny jest certyfikat energetyczny?
Świadectwo energetyczne jest ważne 10 lat, jeśli w tym czasie nie dokonano żadnych robót budowlanych, w wyniku których zmianie uległaby charakterystyka energetyczna budynku.